3

Бизнес етикет и протокол

Не една и две сделки са провалени от непознаване на бизнес етикета. Комуникацията в бизнеса се подчинява на свои собствени правила и тяхното неспазване може да доведе до различни по тежест последствия за вашата компания – от протоколен гаф и изпадане в неловка ситуация до директни финансови загуби, раздяла с партньори и сриване на реномето ви. С наша помощ тези подводни камъни в бизнеса могат да бъдат избегнати. Обучението по бизнес етикет и протокол запознава обстойно търговците с тънкостите в комуникацията, етикета и протоколното поведение в различни ситуации, особено когато става дума за чуждестранни бизнес партньори. От деловото облекло, през правилата за водене на разговор и сключване на сделка, до поведението по време на официалния събития – вашите търговци ще бъдат безупречни във всеки един момент.