1

Експерт в продажбите

Продажбите са най-важната част от всеки бизнес, защото те са тези, които генерират печалба. Добрият търговски екип ще ви помогне да реализирате своя продукт и да развивате своята компания. А нашето обучение ще надгради личните и професионални качества на вашите служители и ще ги превърне в истински експерти в продажбите. Стандартните обучения по продажби обикновено са абстрактни и несъобразени със спецификите на конкретния бизнес. За разлика от тях, ние предлагаме обучение, което поставя търговците в реални ситуации, надграждайки продуктовите им знания с меки умения и психологически похвати. Най-добрите световни практики, съотнесени към индивидуалните потребности на вашата компания ви гарантират оптимален резултат.

Цели на обучението

В края на обучението търговците ще могат по-добре:

 • Да планират правилно деня, задачите и срещите с клиенти
 • Да се подготвят за телефонното обаждане с цел организиране на среща
 • Да се подготвят за индивидуалната среща – конкуренция, познания за бизнеса на клиента, ефективни въпроси, които ще им помогнат да идентифицират по-добре нуждите от реклама
 • Да разбират езика на тялото на клиента и да контролират собствените си послания
 • Да контролират разговора и воденето на преговори с клиента
 • Да структурират логично разговора с клиента и собствената си презентация на фирмата и продукта
 • Да преодоляват възражения
 • Да приключват срещата с ясни следващи стъпки

Съдържание на продажбеното обучение

 • Какво очаква от нас клиентът
 • SWOT анализ на дейността на клиента
 • Ефективно организиране на срещи с клиенти
 • Професионални умения за разговор по телефона
 • Какво да правим и какво да не правим по телефона
 • Практикуване на телефонния скрипт
 • Предварителна преценка кой продукт да предложим на клиента
 • Процесът на покупка
 • Анализ на различните видове клиенти
 • Създаване на доверие и разбирателство
 • Задаване на въпроси / Ефективно слушане / Извличане на информация
 • Предлагане на решение, базирано на получената информация
 • Преодоляване на възражения
 • Приключване на срещата
 • Техники за преодоляване на стреса и напрежението по време на срещата
 • Разработване на успешен телефонен скрипт, увеличаващ възможността за организиране на среща
 • Разработване на успешен скрипт за индивидуалната среща, увеличаващ възможността за продажба
 • Практикуване
 • Обратна връзка