2

Продажби по телефона

На пръв поглед продажбите по телефона изглеждат лесна работа. Но истината е, че без необходимите умения и професионализъм, телефонните търговци са просто поредните досадници, които се опитват да продадат нещо – най-вероятно без успех. Продажбите по телефона имат своите специфики и изискват определени умения, които не са за подценяване. Ние ще запознаем вашите търговци със златните правила и стандарти на продажбите по телефона и ще ги научим на най-важните неща – поведение, ориентирано към клиента, разпознаване на неговите потребности чрез задаване на правилните въпроси, презентационни умения. Всичко това – съобразено с конкретните особености на вашата компания и продукт.