time management Dreamstime.com

Управление на времето

Да умееш да менажираш времето си, да организираш деня си и да приоритизираш задачите си е важно личностно умение и фактор за индивидуален успех. Но също така е фактор и за фирмения успех. В съвременната динамична среда загубата на време е и загуба на ресурси, възможности, печалби. От друга страна, неправилното разпределяне на времето води до стрес, претоварване и намалена работоспособност.

Ние ще научим търговците ви как да организират работата си ефективно, така че денят им да бъде оптимално запълнен с дейности, без това да „изяжда“ от личното им време. Обучението при нас ще им помогне да оценяват задачите по важност и спешност, да поставят приоритети, да планират и да вземат решения. Ще ги запознаем с техники за спестяване на време и заедно ще преодолеем пречките пред ефективната работа.