Skip to content
talanta-training-logo

✆ 0878 679 200

Тalanta Тraining

Вдъхновяващи корпоративни обучения и курсове, които ще мотивират служителите да разкрият пълния си потенциал и ще подобрят качествените и количествени параметри във вашата фирма или организация.

Създадени специално за вас, за да посрещнат вашите конкретни нужди в областта на продажбите, обслужването на клиенти, мотивацията и лидерството.

На Хенри Форд приписват цитата, че високото качество, в която и да е професионална група, никога не надхвърля 5%. Ние сме доказали, че умеем да умножаваме в пъти този процент.​

За мен

Irini Zikidis

За мен

Здравейте!


Казвам се Ирини Зикидис и съм тренер и собственик на Таланта Трейнинг. Позволете да ви се представя.

Имам солиден теоретичен и практически опит в стратегическото управление на компании, продажбите и обучението на екипи. Работила съм в Ernst & Young България и Великобритания, била съм част от висшия мениджмънт на Avon Cosmetics, където съм отговаряла за подкрепа на продажбите на три пазара, както и Търговски директор на американския фонд за доброволно здравно осигуряване United Health Insurance. Ръководила съм собствен финансов кол център, работещ с редица банки в България.

Също така съм сертифициран тренер. През годините съм провела стотици обучения и съм работила с водещи институции в областта на финансите, застраховките, недвижимите имоти, и други, сред които ОББ, ДЗИ, Пощенска Банка, Soge Life, Застрахователно дружество NN България, Централна Кооперативна Банка, ЦКБ Сила, Луксиммо, БГ пропъртис, Явлена, Музейко, Инвестор.бг, Джобтайгър, Солис и много други.

От личен опит знам, че човек се учи, докато е жив. Аз самата съм научила много неща в движение, и знам колко важно е човек да има добър ментор, който да го запознае с тънкостите на работата и да го вдъхнови за по-високи резултати. Днес тази максима е особено валидна, защото светът се променя по-бързо от всякога. Това се отнася с още по-голяма сила за бизнеса. Технологиите, иновативният подход и ускореното развитие създават една динамична конкурентна среда, в която оцеляват само най-добрите, най-гъвкавите и най-адекватните.

Независимо от напредъка на технологиите обаче, човешкият фактор си остава ключов за успеха на бизнеса. Добрите мениджъри знаят, че растежът на фирмата е резултат от професионалното израстване на нейния екип. Затова всяка инвестиция в обучението на персонала се възвръща и дава реален резултат.

Опитът, който аз и моят екип сме натрупали, работейки за компании в различни сфери на бизнеса, ни е превърнал в експерти от най-високо ниво. Той ни позволява да преценим много точно профила и потребностите на клиента, да „влезем в обувките му“ и да подготвим обучение, което е съобразено със спецификите на неговата дейност, така че да отговори оптимално на нуждите му.

Фирмените обучения често имат един основен недостатък – те са стандартни, несъобразени с конкретните потребности и предизвикателства на вашия бизнес. При нас нещата са различни – оставяме общите приказки на някой друг, а ние запретваме ръкави, за да изготвим обучение специално за вас и да надградим личните и професионални умения на вашите служители за постигане на върхови резултати.

Учене, усъвършенстване, актуализиране на уменията – това са стъпалата към успеха. Ние от Таланта Трейнинг сме тук, за да помогнем на вас и вашия екип да ги изкачите.

Тренинг програми

Експерти в продажбите

Продажбите са сърцето на бизнеса и мерилото за неговия успех, защото те са тези, които генерират печалба. Добрият търговски екип ще ви помогне да реализирате своя продукт и да развивате своята компания. А нашето обучение ще надгради личните и професионални качества на вашите служители и ще ги превърне в истински експерти в продажбите. Стандартните обучения по продажби обикновено са абстрактни и несъобразени със спецификите на конкретния бизнес. За разлика от тях, ние предлагаме обучение, което поставя търговците в реални ситуации, надграждайки продуктовите им знания с меки умения и психологически похвати. Най-добрите световни практики, съотнесени към индивидуалните потребности на вашата компания ви гарантират оптимален резултат.

Лидерство и мениджмънт​​

Казват, че лидерството и способността да увличаш хората са вродени качества. Истинският лидер, обаче, притежава нещо повече от естествена харизма. Когато ръководиш екип, трябва да можеш да го вдъхновяваш и мотивираш за изпълнение на фирмените цели, да разпределяш правилно задачите и да управляваш екипа по ефективен начин, така че да постига качествени и количествени параметри, да предаваш своите знания и умения на подчинените си. Ние сме тук, за да ви научим на всичко това и да надградим личните ви качества с необходимата доза професионализъм за оптимални резултати. Ще ви запознаем с най-новите и модерни инструменти за ръководене на бизнеса. Лоялните и мотивирани служители са ключов фактор за успеха и всеки добър мениджър го знае.

Организационна култура​

Теоретиците на лидерството са категорични, че организационната култура, наред с пазара, вече е водещ фактор за икономически просперитет. Културната идентификация на успешните организации представлява набор от норми, правила и ценностни ядра, които се споделят както от висшия, така и от средния и най-ниския ешелон. Организационната култура е динамична система от правила, включваща ценности, модели на поведение и норми, които са хем устойчиви, хем променливи. Утвърдените фирми с традиции и трайно присъствие на пазара, имат особено ярка културна идентификация, с две ясни проявления – добър имидж и висока степен на обществено доверие. “Организационната култура не трябва да бъде разглеждана като лукс, който можем да си позволим, или не. В съвременните икономически условия тя представлява преди всичко стратегия за оцеляване.” Ние ще проучим и анализираме настоящата Организационна култура в компанията, и там, където е нужно, ще предприемем коригиращи мерки.

Изграждане на мотивирани и лоялни екипи

Мотивацията е онзи невидим двигател, който ни тласка напред и нагоре, кара ни да надскачаме себе си и да откриваме смисъл в това, което правим. Времената се променят, нагласите също и за повечето хора вече не е достатъчно просто да работят нещо и да получават някаква заплата. Психолозите отдавна са установили потребността от това да бъдеш оценен, да се чувстваш на мястото си и да имаш простор за развитие. Знаят го и емоционално интелигентните мениджъри, които си дават сметка за важността на човешкия фактор и значението му за изграждане на просперираща компания. Мотивираният служител дава всичко от себе си и работи ефективно в името на общото благо – не по принуда и не под заплаха, а защото се чувства стимулиран и насърчен. Когато екипът е мотивиран, текучеството е минимално и ценните кадри остават в компанията. Най-ценна обаче е лоялността, защото тя е не просто състояние, а висша ценност, чувство, което идва от сърцето. Не е лесно да се изгради лоялен екип, но постигнете ли го, ще се убедите в силата на синергията и сътрудничеството. Когато работата носи радост, резултатите са качествено различни.

Презентационни умения

Добре дошли на обучението „Презентационни умения“, на което ще говорим как да правим силни презентации с мощно послание, без да изпадаме в нервна криза и без да отегчаваме до смърт аудиторията. Способността да предаваме посланието си страстно, ясно и визуално днес е по-важна от всякога. Отдавна отминаха времената, когато един притеснен човек чете презентацията си пред скучаеща публика, понякога дори застанал с гръб към нея. Днес живеем във времената на задължителната добра презентация. Ако искаме нашата презентация да ангажира аудиторията, трябва да играем по новите правила. Тази програма ще ви предостави пътна карта за създаване на връзка с вашата аудитория, минавайки през три етапа: – Тайната на ораторското изкуство – Сценично поведение – Успешната презентация Готови ли сте?

Емоционална интелигентност

Човешкият ум е буквално раздвоен. Едната му част мисли, а другата чувства. Ето защо говорим за рационален и емоционален ум, за рационална и емоционална интелигентност. И от двете зависи как ще се справим в живота. Важен е не само коефициентът на интелигентност – емоционалната ни интелигентност също играе основна роля за това. Фактът, че амигдалата като част от лимбичната система и неокортексът се допълват, означава, че и двете страни са пълноправни партньори в психическия ни живот. Когато тези партньори си взаимодействат както трябва, резултатът е пълноценна емоционална и академична интелигентност. Или с други думи, академичната интелигентност не е гаранция за просперитет, престиж или щастие, защото не подготвя човека за житейските бури. И най-умните сред нас могат да катастрофират житейски заради разрушителните си страсти; и най-умните сред нас могат да се окажат изключително некадърни навигатори в морето на собствения си живот. И само хората, които имат висока емоционалната интелигентност, успяват да използват по-умно интелектуалния потенциал, даден им от генетичната лотария. Емоционалната интелигентност представлява възможността да проявяваш постоянство в трудни моменти, да контролираш импулсите си, да регулираш настроенията си и да не позволяваш тревогата да пречи на мисленето, да проявяваш съпричастност и да живееш с надежда.

Управление на конфликти

Конфликтът е организационен феномен и основна тема на социалната психология и организационното поведение. Докато старите теории за конфликта на работното място го разглеждат като разрушителен, то според съвременните теории, конфликтът е неизбежен, и като такъв, може да бъде конструктивен и дори полезен, допринасяйки значително за ефективността на организацията. Това обучение има за цел да изясни:
Познаване на възможните източници на конфликти при междуличностното общуване и тяхното управление
Фази на конфликтния процес между личности и на групово ниво
Позитивни функции на конфликта
Стилове на поведение в конфликтния процес
Техники за управление на конфликти
Стъпки на преговарянето за разрешаване на конфликта

Продажби по телефона​

На пръв поглед продажбите по телефона изглеждат лесна работа. Но истината е, че без необходимите умения и професионализъм, телефонните търговци са просто поредните досадници, които се опитват да продадат нещо – най-вероятно без успех. Продажбите по телефона имат своите специфики и изискват определени умения, които не са за подценяване. Ние ще запознаем вашите търговци със златните правила и стандарти на продажбите по телефона и ще ги научим на най-важните неща – поведение, ориентирано към клиента, разпознаване на неговите потребности чрез задаване на правилните въпроси, презентационни умения. Всичко това – съобразено с конкретните особености на вашата компания и продукт. 

Обслужване на клиенти

„Най-добрата бизнес стратегия е доволният клиент“ – гласи едно от основните правила в бизнеса. Ние пък ще допълним, че доволният клиент ще допринесе много за вашия успех  и ще ви направи реклама, за каквато може само да мечтаете. Общуването с клиентите нерядко се подценява, а не бива – и най-добрият продукт няма да поправи лошото впечатление от некомпетентно или невнимателно обслужване. Комуникацията е преди всичко психология, и именно на най-съвременните психологически методи залагаме ние, за да изготвим вашето индивидуално обучение. Чрез доказано работещи практики ще ви научим как да идентифицирате и удовлетворявате нуждите на клиентите, как да се справяте с конфликтни ситуации и „трудни“ клиенти и как да поддържате неизменно висок стандарт на обслужване и комуникация.

Бизнес етикет и протокол

Не една и две сделки са провалени от непознаване на бизнес етикета. Комуникацията в бизнеса се подчинява на свои собствени правила и тяхното неспазване може да доведе до различни по тежест последствия за вашата компания – от протоколен гаф и изпадане в неловка ситуация до директни финансови загуби, раздяла с партньори и сриване на реномето ви. С наша помощ тези подводни камъни в бизнеса могат да бъдат избегнати. Обучението по бизнес етикет и протокол запознава обстойно търговците с тънкостите в комуникацията, етикета и протоколното поведение в различни ситуации, дори когато става дума за чуждестранни бизнес партньори. От деловото облекло, през правилата за водене на разговор и сключване на сделка, до поведението по време на официалния събития – вашите търговци ще бъдат безупречни във всеки един момент.

Обучение по ваш избор​​

Искате нестандартно обучение, което комбинира различни теми? Ефективна комуникация, Управление на времето, Справяне със стреса, Работа с трудни клиенти – това са само част от десетките други обучения, които сме разработили. Само ни поставете задачата и се настанете удобно – останалото е наша грижа!

Обучение по избор

Процесът

1. Уточняване на нуждите от обучение

На среща с мениджмънта се идентифицират нуждите от обучение на компанията и се поставят ясни, точни и измерими очаквания към съдържанието на обучението.

4. Финализиране на обучението

Подготвеното обучение се представя на мениджмънта на компанията за одобрение и финализиране на последните щрихи.

1. Уточняване на нуждите от обучение

На среща с мениджмънта се идентифицират нуждите от обучение на компанията и се поставят ясни, точни и измерими очаквания към съдържанието на обучението.

2. Проучване на бизнеса

Тренерите проучват подробно бизнеса на клиента, за да инкорпорират продуктовото знание в обучението, надграждайки и обогатявайки го с меки психологически модели, търговски умения и мотивация.

3. Изготвяне на обучение

Изготвя се специално обучение, съобразено с индивидуалните и конкретни нужди на клиента.

4. Финализиране на обучението

Подготвеното обучение се представя на мениджмънта на компанията за одобрение и финализиране на последните щрихи.

2. Проучване на бизнеса

Тренерите проучват подробно бизнеса на клиента, за да инкорпорират продуктовото знание в обучението, надграждайки и обогатявайки го с меки психологически модели, търговски умения и мотивация.

5. Провеждане на обучението

Обучението се провежда под формата на теоретична и практическа част, с много упражнения, брейнсторминг и ролеви игри.

5. Провеждане на обучението

Обучението се провежда под формата на теоретична и практическа част, с много упражнения, брейнсторминг и ролеви игри.

3. Изготвяне на обучение

Изготвя се специално обучение, съобразено с индивидуалните и конкретни нужди на клиента.

6. Обратна връзка

Тренерите връщат обратна връзка към мениджмънта за впечатленията си от търговците и нуждите от допълнителен фокус върху областите им за развитие.

6. Обратна връзка

Тренерите връщат обратна връзка към мениджмънта за впечатленията си от търговците и нуждите от допълнителен фокус върху областите им за развитие.

Връзка с нас

Свържете се с нас на телефон 0878 679 200, или изпратете мейл, и ние ще върнем обаждане в рамките на няколко часа.

Контактна форма
нагоре